Niet vrij-varende veren

 • Hits: 1209
 •  

  ·  Hits: 472 

  Niet vrij-varende veerponten kunnen gevaarlijk zijn.

  Een dergelijk veer geeft altijd een versmalling van 50% van het vaarwater;
  namelijk de verankering is midden in de rivier en daar treft u ook het eerste schuitje of drijver.
  In de almanak staat daarover een verwijzing  naar de map:  "Varen doe je samen."

  De stroomsnelheid alhier op het Pannerdens kanaal kan hoger worden.
  Dat is zeker het geval, wanneer de stuw bij Driel is geheven.


  Als voorbeeld laten foto's een passage stroomopwaarts van het Looveer zien.
  Voor de schipper van een stroomafwaarts varende boot is het heel belangrijk,
  dat hij ruim te voren inschat, hoe de situatie zal zijn, wanneer hij vlak bij de pont is. 
  Het veer wacht wel voor grote schepen, maar kleine hebben geen voorrang.
  Bij een bootsnelheid van 10 km per uur en is daarbij de stroomsnelheid van het water 6 km/uur,
  dan is uw werkelijke snelheid 16 km/u.

   

     
  IJsselkop en het Pannerdens kanaal  

   

  Op de foto ziet u stroomopwaarts het veer liggen. 

  Een zeer ernstig ongeval heeft zich in 2017 voorgedaan bij de passage van het Looveer op het Pannerdens kanaal.

  "Vier met stuurman" roeiden stroomafwaarts richting veer.
  Opwaarts voer een groot schip aan de beneden zijde naar het veer.

  De roeiers kwamen tijdens de passage aan de verkeerde kant en geraakten onder
  een gemeerde duwbak. De stroomsnelheid was op dat moment 6 km per uur.

  Op deze foto komt bovenstrooms een vrachtschip aangevaren, zij passeert het eerste schuitje; de pont wacht.

  Op de foto: Na een scherpe bocht van het vrachtschip, houd ik deze aan bakboord. (zie links de  schuitjes). 

   Op deze foto passeert het vrachtschip mij; aan het oranje stuurhuis van de pont is te zien, dat zij al los is van de oever.

   Op deze foto is te zien, dat de pont snel is. Zij vaart naar de linker oever (Huissen.) →

   Op de foto wend ik de steven van mijn boot naar bakboord tot iets verder dan het midden van het vaarwater.

  Op de foto staan op de achtergrond dikke palen. Daar liggen soms 2 duwbak-eenheden naast elkaar. 

   Op de foto heb ik de schuitjes achter mij gelaten. (ik vaar stroomopwaarts). 

  Let op.

  Manoeuvreren bij 6 km stroom mee, vergt inzicht in wat uw boot zal doen.
  In het Pannerdens kanaal liggen twee zulke veren; het is maar dat u het weet!
  De foto's laten als voorbeeld een passage stroomop van het Looveer zien.
  Stroomafwaarts is moeilijker, omdat uw snelheid veel hoger is..

   

   Let op de lange ketting van het leidende schuitje.

  Afdrukken E-mail