zeilsloepreddingboot L.A. Buma (II) (1911 - 1942)

 • Hits: 10444
 •  

  Zeilsloepreddingboot in restauratie bij het museum  It Fiskershúske te Moddergat
  Tijdens WOII werd de boot aangekocht door Piet Oberman, houthandelaar te Dokkum. R. Romke de Vries (architect bna) maakte in 1942/1943 tekeningen voor een verbouwing tot de zeilsloep Noach. Eind jaren veertig emigreerde Oberman naar Canada en verkocht de boot. Daarna is de boot o.a. in het bezit van Wytze Landman (Leeuwarden) geweest (vanaf ca. 1979) onder de naam Zeester. Daarna was Sjirk Biegel (Leeuwarden) de eigenaar. In 2000 kocht de Stichting Willem Horsman (Schiermonnikoog) de boot. De boot werd gestript. In maart 2008 werd bericht dat de boot nog slechts een casco was en bij de Grenaetfabryk te Moddergat gerestaureerd zou worden. De stichting Museum 't Fiskershúske te Moddergat kocht de boot en in 2011 werd een aanvang met de restauratie gemaakt. Moddergat ligt hemelsbreed 8 KM ten westen van Lauwersoog.

    zsrb2.jpg - 50.70 Kb

  foto: Model van de L.A. Buma (II) in Museum ' 't Fiskershúske' te Moddergat [foto:W. van der Wal, juli 2003]
  In de links vindt u veel interessante modellen, gegevens en tekeningen.

  Tochten met de zsrb L.A. Buma (I) deden al snel blijken dat deze voor een station als Moddergat verre van ideaal was, omdat er vaak lange tochten gemaakt moesten worden. De redders waren dan vaak al vermoeid als het echte werk nog moest beginnen. Bovendien verloor men veel tijd met het over de dijk halen van de boot. In 1911 kreeg het station dan ook een zsrb met een flink zeiltuig en een midden-zwaard. Met deze zeilboot kon de plaats van stranding vaak sneller bereikt worden dan met de oude boot. De boot werd opnieuw genoemd naar dhr. L.A. Buma, uit wiens legaat (1877) ook het boothuis te Moddergat bekostigd was. De zsrb was van het gewone rsrb-type. Afmetingen: 9,11 x 2,41 m. Diepgang: 0,28 m (ledig), 0,38 m (bemand en uitgerust). Het boeisel was 5 cm verhoogd en het dek 5 cm hoger gelegd. In belaste toestand bevond het dek zich dan nog 5 cm boven de waterlijn.
  Het zeiltuig bestond uit twee masten met razeilen en een fok. Onder zeil werd de boot gestuurd met een roer. Er was echter ook een stuurriem en een complete set roeiriemen aanwezig, bijv. om door de branding te komen. Voor de stabiliteit was naast het midden-zwaard een waterballasttank van 400 liter aanwezig. Onder het dek bevonden zich 24 koperen luchtkisten. In 1923 kreeg de boot losse luchtkisten van Wellesdon-doek. Mocht het midden-zwaard in werkende positie onverhoopt door stoten verbuigen, dan kon men het laten vallen. Binnen de Noord werd de boot ook wel
  zsrb No. 1 genoemd. In 1942 werd het station Moddergat opgeheven i.v.m. de indienststelling van de msrb Johan de Witt te Schiermonnikoog.
  Reddingsstation  Moddergat van 1911 tot 1942.

   Specifieke bronnen behorende bij deze boot:

  links

  ·     Modelbouwtekening L.A. Buma

  ·     Modelbouwtekening van de lanceerwagen voor de L.A. Buma (zie onder no. 40.38.024)

  ·     62 tekeningen van Kajuitzeilsoep "Noach" met bijboot.

  boeken

  ·     De Reddingboot. Gedenkboek der Noord- en Zuid-Hollandsche Redding-Maatschappij over 100 jaren reddingwerk (1824-1924); Uilkens, H.H.K. (samenst.); van den Brink, W.L.D.; NZHRM, Amsterdam; 1924
  [ blz. 153; 295; ]

  ·     Redders aan de riemen (De laatste roeiredders vertellen over hun leven).; Haanstra, Fokke & Zeeman, Siep; UItg.mij. Born BV, Amsterdam/Assen; 1977
  [ blz. 143 t/m 150 ]

  ·     PAESENS en MODDERGAT van toen ....; Jongeling, G.; Dorpsbelang Paesens en Moddergat, Paesens-Moddergat; 1987
  [ blz. 37 - 41 : De moddergatster reddingboot 1876-1942 ]

  ·     Paesens-Moddergat; Kuipers, Maaike; Noord-Nederlands Bureau voor Toerisme, Drachten; 2000
  [ Boekje in de serie 'Monument van de Maand', jaargang 2, deel 6 (2e druk)
  isbn 90-73845-55-6 ]

  ·     Foarby it Boarkumer fjoer.; van der Ploeg, Durk; Friese Pers Boekerij, Ljouwert/Leeuwarden; 2002
  [ ISBN 90 330 126 69
  historiserende roman in het fries over een visser van Moddergat die ook roeier van de L.A. Buma is. ]

  ·     Jaarboek 2007, Fries Scheepvaart Museum en Oudheidkamer; div.; Vereniging Fries Scheepvaart Museum, Sneek; 2008
  [ ISBN: 978-90-808926-5-1
  Lijst van aanwinsten 2007, blz. 56, nr. 174: R. Romke de Vries - 62 tekeningen van kajuitzeilsloep Noach (de voormalige reddingsloep van Moddergat). ]

  ·     Aan de vissers heeft het niet gelegen ... (Het reddingstation van Moddergat (1878-1942)); Dragt, G.I.W.; Museum 't Fiskershúske, Moddergat; 7/2011
  [ tweede, herziene druk
  ISBN 978-90-70626-00-6 ]

  tijdschriften

  ·     Klein Scheepje met groot verleden; NN; Watersport '87; ; blz. 25

  ·     Sneker bouwde roeireddingboot voor 't Fiskershúske; NN; Nieuwe Dockumer Courant; 5/4/1974; blz.
  [ Betreft de bouw van een schaalmodel ]

  ·     Friese Afdeling NVM aktief voor Museum; Zuidema; De Modelbouwer; 15/8/1974; blz. 221
  [ Jrg. 36 no. 8 ]

  overige bronnen

  ·     Kollektie/Archief Museum ''t Fiskershúske' te Moddergat

   Situatie in april 2012

  Scheepsbouwmeester Simon Hoekstra uit Dalfsen restaureert de reddingboot. De bouw gaat gestaag. We zijn nu zo ver dat alle niet orginele onderdelen zijn verwijderd en nu met de daadwerkelijke restauratie begonnen is. 

  Met vriendelijke groet, 

  Jacob Bosma, Museum It Fiskershúske

   

  Afdrukken E-mail